დასრულებული პროექტები

გამწვანება E60 ავტომაგისტრალის იგოეთი სვენეთის მონაკვეთზე.

გამწვანება E60 ავტომაგისტრალის იგოეთი სვენეთის მონაკვეთზე.

გამწვანება E60 ავტომაგისტრალის იგოეთი სვენეთის მონაკვეთზე.

საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის, E60 ავტომაგისტრალის იგოეთი სვენეთის მონაკვეთზე, გამყოფ ზოლზე 2013 წელს კომპანია ბლექ სი გრუპმა ხელშეკრულების თანახმად მოახდინა გამწვანების ბუჩქების დარგვა. საგარანტიო პერიოდში ნაწილმა ბუჩქებმა ვერ გაიხარა და მოხდა მათი ჩანაცვლება იგივე ჯიშის ბუჩქებით.