დასრულებული პროექტები

ბორჯომის #2 ჩამომსხმელ ქარხანასთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია.

ბორჯომის #2 ჩამომსხმელ ქარხანასთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია.

ბორჯომის #2 ჩამომსხმელ ქარხანასთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ბეტონის გზის მშენებლობა.სავალი გზის საფუძვლის მომზადება და გაბიონის კედლის მოწყობა.