დასრულებული პროექტები

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ვერეს ხეობის ტროტუარების მოწყობა.

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ვერეს ხეობის ტროტუარების მოწყობა.

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ვერეს ხეობის ტროტუარების მოწყობა.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა: ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, ტრორუარის საფუძვლის დაგება ფრაქციული ღორღით, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძველზე და ტროტუარზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა WIRTGEN SP25-ით.