დასრულებული პროექტები

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის 1-კმ. 6,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის 1-კმ. 6,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის 1-კმ. 6,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

პროექტის ფარგლებში დასრულებულია საფუძვლის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით, საფუძვლის მოწყობა ბიტუმის ემულსიის და ცემენტის სტაბილიზირებული მასალით, ასფალტის ქვედა და ზედა ფენის მოწყობა. ამ ეტაპზე დასრულებულია საფუძვლის მოსამზადებელი სამუშაოები და იწყება სავალ ნაწილზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება, აგრეთვე ჩასატარებელია მიერთებების(5სმ) და ტროტუარების (3სმ) ასფალტობეტონით კეთილმოწყობის სამუშოები.