დასრულებული პროექტები

ყინწვისი-გვერძინეთის მისასვლელი გზის ასფალტირების სამუშაოები.

ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო სამუშაოები.

ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო სამუშაოები.

ყინწვისი გვერძინეთი კილომეტრი 1-6 პროექტის ფარგლებში მოხდა: საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი და ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით და ასფალტობეტონის ორ ფენიანი საფარის მოწყობა. მოხდა მოსახლეების საყრდენი კედლების გამაგრება, თვალამრიდი ძელების მონტაჟი, სანიაღვრე 1000-იანი და 500-იანი მილების მოწყობა.