დასრულებული პროექტები

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ოკამი-ლამისყანა-ტეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ოკამი-ლამისყანა-ტეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ოკამი-ლამისყანა-ტეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები

ყინწვისი გვერძინეთი კილომეტრი 1-6 პროექტის ფარგლებში მოხდა: საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი და ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით და ასფალტობეტონის ორ ფენიანი საფარის მოწყობა. მოხდა მოსახლეების საყრდენი კედლების გამაგრება, თვალამრიდი ძელების მონტაჟი, სანიაღვრე 1000-იანი და 500-იანი მილების მოწყობა.