დასრულებული პროექტები

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა-კმ 12+000-კმ 16+300 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა.

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა-კმ 12+000-კმ 16+300 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა.

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა-კმ 12+000-კმ 16+300 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მიწის ვაკისის გაგანიერება,ფერდების ჩამოჭრა, კლდოვანი ქანების მოჭრა, სანიაღვრე მილების მონტაჟი,ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა და ასფალტო-ბეტონის ორი ფენის დაგება.