დასრულებული პროექტები

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ერეკლე II მოედანი და ყავლაშვილის ქუჩა.

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ერეკლე II მოედანი და ყავლაშვილის ქუჩა.

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპიროს ქუჩების კაპიტალური შეკეთება ერეკლე II მოედანი და ყავლაშვილის ქუჩა.

პროექტის ფარგლებში უნდა მოიხსნას ამორტიზირებული ასფალტი და მოეწყოს საფუძველი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. უნდა მოხდეს არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და ახალი ბაზალტის ბორდიურების მონტაჟი, სანიაღვრე ჭების და სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობა.