დასრულებული პროექტები

ზაჰესი-ნატახტარის მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოები.

ზაჰესი-ნატახტარის მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოები.

ზაჰესი-ნატახტარის მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოები.

პროექტი მოიცავდა საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ17-კმ27 ზაჰესი-ნატახტარის მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საცვეთი ფენის მოწყობის სამუშაოებს. პროექტი ითვალისწინებდა აგრეთვე თბილისის შემოსავლელ გზასთან მიერთებებს.