დასრულებული პროექტები

თიანთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის საერეაბილიტაციო სამუშაოები.

თიანთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის საერეაბილიტაციო სამუშაოები.

თიანთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის საერეაბილიტაციო სამუშაოები.

კომპანია "ბლექ სი გრუპიმა " მონაწილეობა მიიღო საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწყობილ ტენდერში და 2 სექტემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტზე.