დასრულებული პროექტები

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ტერმინალამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი.

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ტერმინალამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყო 2013 წლის 8 აგვისტოს და მოიცავს ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ტერმინალამდე მისასვლელი გზის მოწყობას,იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის მოასფალტებას და პარკინგამდე მისასვლელი გზის მოწყობას. პროექტი ითვალისწინებს როგორც ბეტონის ასევე ასფალტობეტონის საფარის დაგებას.

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ტერმინალამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი.

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ტერმინალამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი.