დასრულებული პროექტები

დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

14 აგვისტოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაფორმდა ხელშეკრულება "დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვარის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცი"-ის მშენებლობის პროექტზე.