მიმდინარე პროექტები

შორაპანი - არგვეთა E60 ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა

შორაპანი - არგვეთა E60 ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა

შორაპანი - არგვეთა E60 ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა

შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი" წარმატებით ახორციელებს შორაპანი - არგვეთა ( E60 ჩქაროსნული მაგისტრალი) F4 მონაკვეთის ადგილიბრივი გზის ასფალტის სამუშაოებს.

მოეწყო ასფალტის ორი ფენა ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი 7სმ ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი პოლიმერ-მოდიფიცირებული ბიტუმით 4სმ; 7000მ2-ზე