დასრულებული პროექტები

ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო სამუშაოები.

ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო სამუშაოები.

ვერეს ხეობაში სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო სამუშაოები.

პროეტქის ფარგლებში მიმდინარეობდა ბეტონის სამუშაოები: დაიგო ფილები, მომზადდა ქარგილები ბეტონის ჩასასხმელად, მოეწყო ყრილი და გაბიონები, ჩაისხა ბორდიურები.