დასრულებული პროექტები

ლისის ტბაზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა გზების მოწყობა.

ლისის ტბაზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა გზების მოწყობა.

ლისის ტბაზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა გზების მოწყობა.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ლისის ტბაზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა გზების მოწყობა.