დასრულებული პროექტები

საერთაშორისო მნიშვნელობის საჯავახო- ოზურგეთი -ქობულეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

საერთაშორისო მნიშვნელობის საჯავახო- ოზურგეთი -ქობულეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

საერთაშორისო მნიშვნელობის საჯავახო- ოზურგეთი -ქობულეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

საჯავახო– ოზურგეთი–ქობულეთის გზის რეაბილიტაციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა რკინაბეტონის ანაკრეფი ფილებით გზის და ტროტუარების საფარის ასფალტობეტონით მოწყობა.