დასრულებული პროექტები

თიანეთის სოფ. ზარიძეების რაიონის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია

თიანეთის სოფ. ზარიძეების რაიონის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცი

თიანეთის სოფ. ზარიძეების რაიონის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცი

პროექტი ითვალისწინებდა დაბა თიანეთის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალმომარაგებას. მშენებლობა მოიცავდა მდინარე ვერხველის სათავეზე წყალმიმღები ნაგებობის, სალექარის, ფილტრის, ზედა და ქვედა ზონის რეზერვუარების, საქლორატოროს, სანიტარული ზონების და 40 კმ. სხვადასხვა დიამეტრით მოწყობილი პოლიეთილენის წყალსადენის ქსელის მშენებლობას.