მიმდინარე პროექტები

ქ.ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

ქ.ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

ქ.ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

ქ.ზუგდიდი ხუბულავას ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში გაკეთდა ასფალტობერონის საფარი და ბეტონის ბორდიურები. მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები: მიწის მოჭრა, ღორღი 040–ით ზედაპირის მოწყობა, ემულსიის მოსხმა. ქვედა და ზედა ფენის მოწყობა.