მიმდინარე პროექტები

ნიუჯერსების ტიპის ბეტონის ბარიერების მოწყობა საერთაშორისო ავტო-მაგისტრალზე.

ნიუჯერსების ტიპის ბეტონის ბარიერების მოწყობა საერთაშორისო ავტო-მაგისტრალზე.

ნიუჯერსების ტიპის ბეტონის ბარიერების მოწყობა საერთაშორისო ავტო-მაგისტრალზე.

კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საგზაო დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში "ნიუჯერსების ტიპის ბეტონის ბარიერების მოწყობა საერთაშორისო ავტო- მაგისტრალზე" და ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2013 წელის 18 ივლისს.