დასრულებული პროექტები

შუხუთი-აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის (კმ0+00-კმ 11+250) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შუხუთი-აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის (კმ0+00-კმ 11+250) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შუხუთი-აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის (კმ0+00-კმ 11+250) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ახორციელებს შუხუთი-აცანა მამათის გზის მონაკვეთის (კმ0+00-კმ 11+250) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტი დაიწყო 2012 წლის 21 სექტემბრს.