დასრულებული პროექტები

ქ. დუშეთში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქ. დუშეთში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქ. დუშეთში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით, ქ. დუშეთში განახორციელა ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტი დაფინანსებულია USAID -ის მიერ. პროექტი დაიყო 2012 წლის 24 აგვისტოს.