დასრულებული პროექტები

ქ. მცხეთაში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქ. მცხეთაში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქ. მცხეთაში, ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით, ქ. მცხეთაში განახორციელა ქალაქის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტი დაფინანსებულია USAID -ის მიერ. პროექტი დაიწყო 2012 წლის 24 აგვისტოს.