დასრულებული პროექტები

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპირო

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპირო

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა შემდეგი სახის სამუშაოები: ასფალტის მოხსნა ფრეზით; არსებული გრუნტის მოხსნა; სანიაღვრე ქსელის გაყვანა; ფიბროარმირებული პლასტმასის ჩარჩო ხუფებისა და ცხაურების დაყენება; D=500 მილების გაყვანა; საფუძვლის მოწყობა; საფარის ზედა და ქვედა ფენების დაგებაა ორ-ფენად მსხვილმარცვლოვანი და წვრილმარცვლოვანი ასფალტით; ტროტუარების მოწყობა; ბაზალტის ბორდიურების დაგება.

ქ.თბილისის მარჯვენა სანაპირო