მიმდინარე პროექტები

ქ.გორში დევნილთა საცხოვრებელი უბანი.

ქ.გორში დევნილთა საცხოვრებელი უბანი.

ქ.გორში დევნილთა საცხოვრებელი უბანი.

ქალაქ გორში, 2009 წლის ივნისში, შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპმა" მუნიციპალური განვითარების ფონდის ტენდერში გამარჯვების შემდეგ შეასრულა წყალსადენის, სანიაღვრე, კანალიზაციის სისტემების და გზების მშენებლობა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში დაზარალებული დევნილი მოსახლეობისთვის.