დასრულებული პროექტები

ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

2011 წლის ნოემბერში, ქ.ბათუმის მერიის დაკვეთით, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპ“-მა დაიწყო ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოები. ტერიტორიაზე მოეწყო ახლი სანიაღვრე და გარე განათების სისტემები. პოტსტამენტზე და ახლად აშენებულ მოედანზე დაიგო გრანიტის ფილები, მოეწყო საველოსიპეტო ბილიკი ბეჭდური ბეტონით. პროექტი დაიწყო 2011 წლის ნოემბერში და დასრულდა 2012 წლის ივნისში.