დასრულებული პროექტები

ქვედა საქარა-საზანოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

ქვედა საქარა-საზანოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

ქვედა საქარა-საზანოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

შპს "კომპანია ბლექ სიგრუპ"-მა განახორციელა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქვედა საქარა-საზანოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი. დამკვეთი-საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და გზების დეპარტამენტი.