ახალი ამბები

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, მეტეხის საგვირაბო კომპლექსის გაგრძელებაზე მდ. მტკვარზე არსებულ ხიდ-ესტაკადაზე ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები

ქ. თბილისის მერიის დაკვეთით კომანიის მიერ 8 მაიის დასრულდა ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, მეტეხის საგვირაბო
კომპლექსის გაგრძელებაზე მდ. მტკვარზე არსებულ ხიდ-ესტაკადაზე ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები.