ახალი ამბები

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს სააკაძის საწარმოო ბაზა.

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს სააკაძის საწარმოო ბაზაზე, მოეწყო გრუნტის გამაგრებითი სამუშაოები გეოტექსტილის ფენით.