ახალი ამბები

„კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ს სააკაძის საწარმოო ბაზის მოწყობა.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს "SEMAK"-ის ფირმის ქვის სამტვრევის მონტაჟი, კომპანია "ბლექ სი გრუპი"-ს თანამშრომლებისა და
"SEMAK"-იდან სპეციალურად მოწვეული ამწყობი ჯგუფის მიერ. პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წყლის დამაგროვებელი ავზის და წყლის სალექარების მოწყობა.