ახალი ამბები

იტალიური კომპანია MATEST - ის ტრენინგი ლაბორატორიაში.

დღეს, 8 ივნისს კომპანიის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს იტალიური კომპანია MATEST -ის ულტრათანამედროვე ხელსაწყოებზე ტესტირება.
იტალიიდან მოწვეული კომპანია MATEST -ის წარმომადგენელი ჩვენი ლაბორატორიის თანამშრომლებს ჩაუტარებს ორ დღიან ტრენინგს და გადასცემს
შესაბამის სერთიფიკატებს. გამომდინარე ამ ხელსაწყოებზე დიდი ინტერესისა ტრენინგს ესწრება ტექნიკური უნივერსიტეტის
ლაბორატორიის წარმომადგენელი გურამ ტატურაშვილი.