წარმოებული პროდუქცია

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი;

ღორღოვან -მასტიკური ასფალტი ბიტუმის ადჰეზიური დანამატით;

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი მოდიფიცირებული ბიტუმით;

ცხელი ასფალტ-ბეტონი ადჰეზიური დანამატით;

ასფალტის ცხელი ნარევი;

შავი ღორღი (ბიტუმის მასტიკით დამუშავებული ღორღი);

მოდიფიცირებული ასფალტი

ცხელი რეციკლირებული ასფალტი

ასფალტი თხევადი დანამატებით

ასფალტი ფხვნილისა და გრანულების დანამატებით შემდგომი გამოყენებისათვის.

ცივად რეციკლირებული ასფალტი

ასფალტის თბილი ნარევი

ტენიანი ნარევები

ცემენტით დამუშავებული ნარევები

ცივად რეციკლირებული ასფალტი ბიტუმის ემულსიით შემდგომი გამოყენებისათვის

ცივად რეციკლირებული ასფალტი ქაფბიტუმით

SBS მოდიფიცირებული ბიტუმი.

რეზინით მოდიფიცირებული ასფალტი

ELVALOY -ელვალოით (პოლიმერი) მოდიფიცირებული ბიტუმი

ფერადი ასფალტი

მოდიფიცირებული ბიტუმი ბიტუმის პლასტიფიკატორებით .

კათიონური ბიტუმის ემულსიები

არაიონიური ბიტუმის ემულსიები

ანიონური ბიტუმის ემულსიები

ბიტუმის ემულსიები დამცავი ფენის მოსაწყობად SBR (ბუტადიონ-სტიროლური) ლატექსით

მოდიფიცირებული ბიტუმის ემულსიები

ფიბრო ბეტონი;

ნებისმიერი მარკის ბეტონი;

500 მმ- დან 3000 მმ-მდე
800 მმ- დან მილს უკეთდება უჟანგავი ლითონის გარსი 2 დან- 4 გარსამდე (გარსის რაოდენობა განისაზღვრება დატვირთვის მიხედვით)

ბორდიური 20X10
ბორდიური 30X15

კიუვეტი 60X50X40

სანიაღვრე ბორდიური

სანიაღვრე

ნიუჯერსი 80X8X15

ბეტონში ჩასმული ჩარჩო 1.15X1.15მ
ბეტონში ჩასმული ჩარჩო 1.36X1.36მ
ბეტონში ჩასმული ჩარჩო 1.80X1.80მ

სანიაღვრე ბორდიური

ჭის რგოლი სხვადასხვა ზომის

1000მმ შემკრები ჭა (8კუთხა ტოლგვერდა)
1000მმ შემკრები ჭა (8კუთხა)

1200მმ შემკრები ოთხკუთხა ჭა
800მმ ოთხკუთხა შემკრები ჭა

1000მმ ჭის ძაბრისებური ყელი

600მმ ბეტონის მილი H=2მ
500მმ ბეტონის მილი H=1.5მ
400მმ ბეტონის მილი H=1.5მ
300მმ ბეტონის მილი H=1.5მ
200მმ ბეტონის მილი H=1.5მ
150მმ ბეტონის მილი H=1.5მ

ბორდიური 15*30

ბორდიური 10*20

რვიანისებური ფილა 60*40

ქვაფენილის ფილა 20*16

ბლოკი 20*40

დეკორატიული ბორდიური 10X20X50

დეკორატიული ფილა 20X30X5,4,3 სისქით

ცივი ასფალტის ნარევი ორმოული შეკეთებისათვის. 30/50 კგ.-იან ტომრებში. შენახვის ვადა 6 თვე.