წარმოებული პროდუქცია

ღორღოვან -მასტიკური ასფალტი

.

ღორღოვან -მასტიკური ასფალტი

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი

ღორღოვან -მასტიკური ასფალტი ბიტუმის ადჰეზიური დანამატით

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი

მოდიფიცირებული ბიტუმით;

ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი

ცხელი ასფალტ-ბეტონი ადჰეზიური დანამატით;

ცხელი ასფალტ-ბეტონი ადჰეზიური დანამატით;

ასფალტის ცხელი ნარევი;

ასფალტის ცხელი ნარევი;

შავი ღორღი (ბიტუმის მასტიკით დამუშავებული ღორღი);

შავი ღორღი (ბიტუმის მასტიკით დამუშავებული ღორღი);

მოდიფიცირებული ასფალტი

მოდიფიცირებული ასფალტი

ცხელი რეციკლირებული ასფალტი

ცხელი რეციკლირებული ასფალტი

ასფალტი თხევადი დანამატებით

ასფალტი თხევადი დანამატებით